Welkom bij CS Solutions

 


Bij CS Solutions kunt u sinds december 2023 ook terecht voor een LVV gecertificeerd vertrouwenspersoon. In de PDF vindt u hier meer informatie over.

Cijfers CBS (17 juli 2023) PSA* Nederlandse werknemers (leeftijd: 15 -75 jaar):

 • 4,4% heeft te maken met ongewenste seksuele aandacht
 • 11,3% wordt geïntimideerd
 • 3% heeft te maken met lichamelijk geweld
 • 4,9% wordt gepest
 • 20% voelt zich psychisch vermoeid door het werk

Voordelen (externe) vertrouwenspersoon via CS Solutions

 1.  voldoen aan wettelijke verplichting (naar verwachting in 2024);
 2. uitvoering aan beleid rondom Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA beleid), conform Arbo-wet;
 3. bijdrage aan gezonde organisatiecultuur;
 4. werkt drempelverlagend; 
 5. preventieve functie (ziekteverzuim en uitstroom);
 6. de-escalatie conflict → voorkomt afbreukrisico;
 7. goed / aantrekkelijk werkgeverschap;
 8. creëren awareness;
 9. signaleren risico’s;
 10. ‘ontzorging’ van administratieve verplichtingen (accreditatie, opleidingskosten, AVG proof etc.).
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn