Welkom bij CS Solutions

 

Mediation

Als getoetst en gekwalificeerd MfN mediator begeleidt CS Solutions 
partijen bij het zoeken naar oplossingen voor uiteenlopende
(arbeids)conflicten. De MfN is het grootste Nederlandse kwaliteitsregister
van mediators. Uitleg over het MfN-register en de standaardformulieren
die gebruikt worden bij mediation vindt u hier.

Dialoogbegeleiding

 CS Solutions biedt daarnaast ook een laagdrempeligere
vorm van bemiddeling: dialoogbegeleiding. Dialoogbegeleiding
kan worden ingezet wanneer een conflict nog niet zodanig is
geëscaleerd dat mediation nodig is of in de fase wanneer mediation
nog niet wordt geadviseerd door bijvoorbeeld de bedrijfsarts. De 
interventietechnieken zijn gelijk aan die van mediation, maar het MFN 
reglement is niet van toepassing. Er wordt geen mediationovereenkomst 
gesloten. De ervaring leert dat Dialoogbegeleiding vaak snel tot resultaten
kan leiden en voor partijen als laagdrempelig wordt ervaren.

E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn