Welkom bij CS Solutions

 


Waarom CS Solutions?

CS Solutions levert allerhande oplossingen voor vraagstukken binnen het 
arbeidsrecht, in de ruimste zin van
het woord:

  • Individueel & collectief ontslagrecht
  • disfunctioneren 
  • arbeidsongeschiktheid & re-integratie
  • arbeidsconflicten
  • cao-recht
  • medezeggenschapsrecht
  • ZZP 

Kwaliteit en ervaring

CS Solutions heeft ruime ervaring binnen het bedrijfsleven op het gebied van arbeidsrecht en HR. Cindy Schroeten is naast Advocaat Arbeidsrecht tevens MfN geregistreerd mediator, dialoogbegeleider en gespreksleider intervisie. Daarmee beschikt zij over een breed palet aan vaardigheden in gesprekstechnieken en conflictoplossingen. Kortom: een totaaloplossing.

 

Over CS Solutions
Cindy Schroeten is de drijvende kracht achter CS Solutions:

"Met CS Solutions wil ik cliënten het totaalplaatje kunnen bieden. Door mijn jarenlange ervaring als advocaat, zowel commercieel als in dienstbetrekking, begrijp ik waar ondernemingen mee worstelen, op welke thema's ik een belangrijke bijdrage kan leveren en ook hoe de verhoudingen politiek in elkaar zitten. Binnen de zorgwereld, waarin ik zelf bijna 6 jaar werkzaam ben geweest, spelen veel verschillende belangen door elkaar. Ik heb mij in de afgelopen jaren verdiept en bekwaamd binnen dit vaak politieke spanningsveld en begrijp hierdoor, meer dan menig commercieel extern advocaat, hoe gevoelig de verhoudingen soms kunnen liggen en hoe hierin te acteren. In het ziekenhuis leerde ik ook de menselijke maat kennen en dat je in verbinding zoveel verder komt dan in een 'vechtmodus'. Ik heb mij daarom tevens bekwaamd in
gesprekstechnieken en alternatieve geschillenbeslechting en ben daarom naast advocaat tevens MfN mediator, gespreksleider intervisie en in mijn vrije tijd buurtbemiddelaar.

E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn